Page 10

sondagisentrum01

10 SØN.08.02 Kristi forklarelsesdag GUDSTJENESTER Prekentekst: Mark 9,2 - 13. Disiplene får se Jesu herlighet Stavanger domkirke Gudstjeneste Kl. 11.00 Prest Aslaug Austbø St. Petri kirke Gudstjeneste med dåp Kl. 11.00 Prest Tor Magne Nesvik Barnekoret Korius synger EVENSONG Aftensang etter anglikansk tradisjon i Domkirken Stavanger katedralsangere med domkantor og dirigent Oddgeir Kjetilstad ( i midten). Evensong er den spesielle formen for aftengudstjeneste som daglig forkommer i de store engelske katedraler. Liturgien er en sammensmeltning av to tidebønner: Vesper og completorium. Vekselbønner, psaltersalmer, nytestamentlige lovsanger (Marias og Simeons lovsang) synges av koret i til dels praktfulle flerstemmige versjoner, dels a capella og dels med orgel. I tillegg synger koret også et introitus samt et større «Anthem» eller motett. Menigheten deltar meditativt lyttende, og aktivt i trosbekjennelse og salmesang. Stavanger katedralsangere ble etablert i 2013 og er et vokalensemble bestående av profesjonelle sangere med lokal forankring i Stavangerregionen. Ensemblets sammensetning er dynamisk og vil variere fra produksjon til produksjon. Kunstnerisk leder er domkantor Oddgeir Kjetilstad. Medvirkende: Stavanger katedralsangere Domkantor Ivan Sarajishvili, orgel Domkantor Oddgeir Kjetilstad, dirigent


sondagisentrum01
To see the actual publication please follow the link above