Page 20

sondagisentrum01

20 SØN.08.03 3. søndag i fastetiden GUDSTJENESTER Prekentekst: Mark 9,17 - 29. Jesus driver ut en vond ånd St. Petri kirke Gudstjenesten i Domkirken flyttes til St. Petri. Kl. 11.00 Prest Øivind Holtedahl St. Petri kirke Gospelmesse kl. 17.00 NB! Merk tiden! Stavanger Gospel Company Prest Tor Magne Nesvik EVENSONG I DOMKIRKEN Aftensang etter anglikansk tradisjon. Et fast innslag i Stavanger. Vi håper å kunne tilby Evensong som en ny tradisjon i Stavanger domkirke. Søndag 8. mars er det igjen Evensong med nye korsanger, nye tekster og nye salmer. Også denne gang er det Stavanger katedralsangere som leder sangen. Start kl. 19.00. Evensong er den spesielle formen for sunget aftengudstjeneste som daglig forkommer i de store engelske katedraler. Liturgien er en sammensmeltning av to tidebønner: Vesper og completorium. Vekselbønner, psaltersalmer, nytestamentlige lovsanger (Marias og Simeons lovsang) synges av koret i til dels praktfulle flerstemmige versjoner, dels a capella og dels med orgel. I tillegg synger koret også et introitus samt et større «Anthem» eller motett. Menigheten deltar meditativt lyttende, og aktivt i trosbekjennelse og salmesang. Domkantor Ivan Sarajishvili, orgel Domkantor Oddgeir Kjetilstad, dirigent


sondagisentrum01
To see the actual publication please follow the link above