Page 25

sondagisentrum01

De ni lesninger har sin opprinnelse i den engelske kirke (nine lessons and carols) som opptakt til julen, men er i denne sammenhengen en opptakt til pasjonstiden og påsken. Det handler om Jesu lidelseshistorie i ord og toner. Den danske organisten og komponisten 25 Jakob Lorentzen har tonsatt tekstene. Velkommen til en spennende forberedelse til påskehøytiden. Konfirmanter og pikekor tar oss med på en reise gjennom påskens dramatiske dager. Dette er en fin mulighet for alle som er bortreist i påsken til å ta del i kirkens påskefeiring. Denne kvelden passer også godt for barn i skolealder. Stavanger domkirkes pikekor ble stiftet i 1979 og har lange og stolte tradisjoner i å være et godt kor i Stavangerregionen. Her møtes jenter på tvers av skolekretser og miljø, men med en felles interesse for flerstemt sang. Korets fokus er deltagelse, tilhørighet og kvalitet. Sang og sangere involveres i gudstjenester, og koret holder jevnlig konserter i katedralen. Koret består av 35 jenter og dirigeres vanligvis av Jorunn Lovise Husan. Denne kvelden er det kantor Beena Kumar Karpisova som leder domkirkens pikekor. Medvirkende: Prest Aslaug Austbø Domkirkens konfirmanter, Stavanger domkirkes pikekor Domkantor Ivan Sarajishvili, orgel Kantor Beena Kumar Karpisova, dirigent (bilde t.h.) DOMKIRKEN 9 lesninger før påske Opptakt til påske Kl. 19.00 Kollekt ved utgangen ST. JOHANNES Samuel, gutten som bodde i tempelet Et bibelspill for solister, kor og instrumenter Musikk: H. Gullichsen Tekst: E. Skeie St. Johannes-sangerne med solister og musikere Edgar Hansen, dirigent Et sentralt nyere kirkemusikalsk verk i denne sjangeren står på plakaten Kl. 19.00 - kollekt Velkommen til familiegudstjeneste kl. 11.00 i St. Petri med musikere fra SBB Stavanger Brass Band deltar Stavanger Brass Band er et musikkorps med brassbandbesetning. Korpset ble stiftet i 1981 og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund. Stavanger Brass Band har flere ganger vunnet Norgesmesterskapet for brassband, og korpset har flere ganger representert Norge i forbindelse med europamesterskapet for brassband.


sondagisentrum01
To see the actual publication please follow the link above