Page 28

sondagisentrum01

Søndag 22. mars blir en interessant opptakt til «David and Bathsheba» - operaen av Ståle Kleiberg som settes opp i Domkirken i palmehelgen - 27. og 28.mars. 28 SØN.22.03 Maria budskapsdag GUDSTJENESTER Prekentekst: Luk 1,46 - 55. Marias lovsang Stavanger domkirke og St. Petri kirke Fellesgudstjeneste i St. Petri kirke. Kl. 11.00 Mannskoret St. Svithun deltar Prest Øivind Holtedahl LEVENDE BIBELTEKSTER Mens vi venter på David and Bathsheba Disse linjene fra 2. Samuelsbok er opptakten til et stort drama: En gang ved kveldstid sto David opp av sengen og gikk og drev på slottstaket. Fra taket fikk han øye på en kvinne som badet. Kvinnen var svært vakker. David sendte bud og forhørte seg om kvinnen. Han fikk til svar: «Dette er jo Batseba, datter av Eliam og kona til hetitten Uria». ST. PETRI Levende bibeltekster Kl. 19.00 Billetter Kr. 100,- kjøpes ved døren i Petrikjelleren Arrangør Pasjon Kanskje kan vi ofte få en litt statisk opplevelse av bibeltekster. Vi hører dem i en spesiell setting, ofte som korte utsnitt, lest mens vi sitter eller står i kirken. Søndag før premieren i domkirken kan du se hva som skjer når fire prester fremfører bibeltekstene på en litt annen måte enn de pleier å gjøre når de står på prekestolen. Regissør Ragnhild Thoring har satt sammen bibeltekster og © Shutterstock musikk, og bruker det flotte rommet i Petrikjelleren til å gi deg et møte med levende bibeltekster. I Petrikjelleren er det gode muligheter for å bruke rommet, med sine søyler og knausen som stikker opp fra gulvet. Vi tror det blir en spennende time i møte med regisserte prester - og musikk ved elever fra Stavanger katedralskole avdeling musikk, dans og drama. Deltakere - Fire prester. Sang: Mathilde Catriona Bjørseth Klaver: Maria Bue Kessel Regissør: Ragnhild Thoring (t.v.)


sondagisentrum01
To see the actual publication please follow the link above