Page 3

sondagisentrum01

3 2015 Semesterkatalogen «Søndag i Sentrum» trykkes i 15 - 20.000 eks. hvert halvår. Katalogen blir distribuert i forbindelse med våre arrangementer, i kaféer, tannlegekontorer og andre plasser i byen der folk møtes. Vårt frivillighetskorps leverer katalogen til sentrumsnære postkasser. En digital versjon blir formidlet på internett, delt i e-post og på sosiale medier. Jeg får av og til spørsmål om hvorfor vi trenger søndagen. Kanskje er svaret så enkelt at fritid blir ikke fritid hvis vi ikke arbeider, søndag blir ikke søndag hvis vi ikke kobler av. Det gode liv finnes i variasjonen. Med Søndag i sentrum ønsker vi å tilby et rom for opplevelser, for det gode nærvær i eget liv. Vi har kanskje byens beste rom i domkirken og St. Petri kirke for stillhet og nærvær. Vår utfordring er å være. Å være nær. Å være nærværende. Noen synes det er enklere å være nærværende i naturen. Noen finner ro i en kirke. Vi ønsker å være en hjelp til å finne en virkelighet bak uroen, bak stresset, bak kravene. Vi ønsker å fortelle om et hellig rom vi alle kan søke mot - i oss selv, når vi går inn i det troens store rom som kirkene våre er. Med Søndag i sentrum blir det et mer rikholdig og variert tilbud på søndagskveldene i domkirken og St. Petri. Vi håper du blir inspirert til å komme - og at du setter pris på at vi nå prøver å vise deg hva som venter for et halvt år av gangen. I SENTRUM Erling J. Pettersen Stavanger biskop


sondagisentrum01
To see the actual publication please follow the link above