Page 4

sondagisentrum01

4 SØNDAG I SENTRUM Utgave 01:2015 ELDREKONSERTENE Søndag i sentrum er en semesterkatalog for kulturaktivitetene i Stavanger domkirke og St. Petri kirke. Den er støttet av Svithunlauget i domkirken og våre støttespillere Kulturrådet, Stavanger kommune og Exxon Mobil. Design og tilrettelegging: Infopages DA. Trykk: Ålgård Offset AS. Redaktør og annonsekontakt for katalogen er Gunnar Grøsland i Domkirken Musikk AS. Telefon: 47 367 234 Vi tar forbehold om programendringer. Endringer vil bli kunngjort på våre nettsider: www.stavangerdomkirke.no - www.stpetri.no Domkirkens stab: Eldrerådets arrangementer for byens seniorer er populære: 24/02. Elin Furubotn synger Sted: Petrikjelleren 25/03. Ragnhild Hadland Sted: Stavanger domkirke 21/04. Randi Tytingsvåg og Dag Sindre Vagle underholder Sted: Petrikjelleren 19/05. Konsert med Rannveig Skiri Mosbakk Sted: Stavanger domkirke Alle arrangementene starter kl. 12.00 Det serveres kaffe og kringle Billett: kr. 50,- Anne Lise Ådnøy, domprost • Øivind Holtedahl, sokneprest • Aslaug Austbø, kapellan Randi Dykesteen, daglig leder • Inger Liv Thaule, soknediakon (dirigent knøttekoret) Karen Smith-Gahrsen, trosopplærer • Artur Correia Pinto Alves, kirketjener - 45 06 91 18 Oddgeir Kjetilstad, domkantor • Ivan Sarajishvili, domkantor • Beena Kumar Karpisova, kantor • Jorunn Lovise Husan, korleder/BU-arbeid • Ragnhild Halle, dirigent aspirantkoret • Einar Furuly, kulturkonsulent • Gunnar Grøsland, prosjektleder Kveldsåpen domkirke og musikkprodusent i Domkirken Musikk AS • Tor Hagir, økonomiansvarlig i Domkirken Musikk AS • Anita Middelthon, leder i Domkirkens menighetsråd • Aud Jorunn Aano, nestleder i menighetsrådet • E-post: domkirken.menighet@stavanger.kommune.no Kirkens Servicetorg: 51 84 04 00 • www.stavangerdomkirke.no Staben i St. Petri kirke: Tor Magne Nesvik, prest • Silje Trym Mathiassen, prest • Tine Bertelsen, diakon • Gard Svendsen, trosopplærer • Kamilla Eikeland Bergstrøm, daglig leder • Kåre Wathne, kirketjener • Anne Ma Granås, dåpsklubbleder • Vidar Vikøren, kantor • Einar Furuly, kulturkonsulent • E-post: st.petri.menighet@stavanger.kommune.no • www.stpetri.no Program for våren


sondagisentrum01
To see the actual publication please follow the link above