Page 55

sondagisentrum01

BLI EN STOLT STØTTESPILLER FOR KULTURLIVET I STAVANGER DOMKIRKE Med biskop Erling J. Pettersen som øverste beskytter starter vi i 2015 opp Svithunlauget. Vi ønsker å bygge bro mellom børs og katedral for å utvikle kvalitet, dialog, refleksjon og mange gode øyeblikk. 55 Med bidrag fra næringslivet kan vi styrke kvalitet og mangfold i kulturtilbudet i Domkirken og i stadig større grad skape et innhold som er relevant for stadig flere av byens innbyggere. Vi kan tilby næringslivets ansatte og kunder opplevelser i et fantastisk kirkerom som setter spor. Svithunlauget vil legge til rette for møtepunkter der vi setter fokus på viktige eksistensielle spørsmål. Vi lever i en tid med store etiske utfordringer. Norge skal gjennom et stort hamskifte og det er viktig å skape refleksjon med solide røtter. Svithunlauget ønsker å bidra til slik refleksjon ved å bygge en bred allianse av stolte støttespillere for kulturaktivitetene i domkirken. Kontakt oss på Kirkens servicetorg: 51 84 04 00 dersom du vil bidra eller vite mer. Svithunlauget er en del av Domkirken musikk AS.


sondagisentrum01
To see the actual publication please follow the link above