Page 3

sondagisentrum012016

3 Tilværelsens innerste rom Stavanger domkirke og St. Petri kirke er kanskje byens beste tilfluktsrom for stillhet og nærvær. Kirkerommene våre er stort sett åpne hver dag, for ettertanke, for å tenne lys og for å be. Du kan være der alene. Men kirkerommene gir også mulighet for fellesskap. En viktig dimensjon ved Gudstroen er at alle mennesker er like mye verdt, både i forhold til Gud og i forhold til hverandre. Vi er også alle sårbare. Vi trenger hverandre. Vi har fått i oppgave å bygge et fellesskap der kjærligheten til hverandre og Gud skal bli tydelig. Der et menneske blir sett, akseptert og respektert, vil det alltid være rom for vekst. Vi ønsker å være nær, være nærværende for folk i byen. Vi har kanskje byens beste rom for stillhet og nærvær, men også for fellesopplevelser. Gjennom gudstjenester, konserter og andre arrangement søker vi mot det hellige. Det hellige i betydningen tilværelsens innerste rom, dens virkelige kjerne. Gud i oss og Gud i alt. Velkommen til Søndag i sentrum - og til kirkene våre også alle andre dager. Øivind Holtedahl Sokneprest Stavanger domkirke Ellen Nordtun Fungerende sokneprest St. Petri kirke


sondagisentrum012016
To see the actual publication please follow the link above