Page 30

sondagisentrum012016

30 APR Johann S. Bach: Messe i H-moll BWV 232, er et av Johann Sebastian Bachs viktigste kirkemusikalske verk. Komposisjonen bygger på den katolske søndagsmessens tekster. I den tyske romantikken kalte man dette "Hohe Messe in h-moll”, men Bachs verk er egentlig en "Missa solemnis" - en stor høytidsmesse. Bach arbeidet med messen til ulike tider. Sanctus ble komponert for første juledag 1724. Kyrie og Gloria kom i 1733. Etter kurfyrst Friedrich August 1. av Sachsen døde i februar samme år, ble det beordret landesorg med forbud mot oppføring av musikk i tiden 15. februar til 2. juli. I denne tiden skrev Bach partitur og stemmer til en første versjon av h-moll-messen. I 1748 utvidet Bach verket med Credo, Sanctus og Agnus Dei, dels ved å skrive nytt, dels ved å omarbeide satser fra tidligere kantater. Messe i H-moll kan sammenliknes med de store modellverkene Juleoratoriet og Kunst der Fuge. Fartein Valen skrev blant annet følgende om dette verket i et av sine brev hjem til sin mor: Jeg har hørt saa megen herlig musik i det sidste; nylig blev Bachs H-moll messe opført paa høiskolen og jeg har neppe hørt noget saa storartet. Det første Kyrie er i tre afdelinger; det er som han ikke kan blive færdig med at raabe: «Herre forbarm dig.» Naar saa Gloria kommer er man fuldstændig i himmelen og synes næsten man maa holde for øinene for ikke at blændes af saa megen glans. – (…) (Berlin W 26. mars 1911)


sondagisentrum012016
To see the actual publication please follow the link above