Page 5

sondagisentrum012016

MANDAGER Øvingsdag for Domkirkens guttekor. Samling i Domkirken fra kl. 16.30 - 21.30 Kristen meditasjon i Bispekapellet fra kl. 18.00 - 18.30 i mars. Mer info se: facebook.com/sentrerende. St.Petri har Dåpsklubb i Arkeologisk museum. Se mer info på: www.stpetri.no TIRSDAGER Domkirkens dåpsklubb holdes i “Stallen”. Se mer info på: www.stavangerdomkirke.no Tirsdagstreff for seniorer kl. 11 i Bethel menighetshus er populært. Vi møtes for den gode drøsen, god mat og en liten andaktsstund. Av og til har vi enkle arrangementer. Tirsdagskafeen i Petrikjelleren er åpen hver første tirsdag i måneden fra kl. 11. - 12.30. ONSDAGER Morgenmesse holdes i Bispekapellet i Domkirken kl. 08.00. Fellesmiddag for Knøttekor og Korskole med foresatte kl. 16.00 i Bethel menighetshus. Domkirkens knøttekor øver i Bethel fra kl. 16.30. Korskole i Bethel for jenter i 2.- 5. klasse og for gutter i 2. og 3. klasse kl. 16.30 - 17.30. Domkoret har øvelse i Domkirken kl. 18.30 - 22.30. St.Petri har Dåpsklubb. Se mer info på: www.stpetri.no St.Petris familiekor for 1-5 åringer med foreldre, øver på Vålandshaugen barnehage kl. 17.30 - 18.15. Petrius for 1.- 4. klasse øver kl. 18 - 19 på samme sted. G-gjengen i St.Petri kirke er koret for de som går i 5.- 7. klasse. G-gjengen øver på Vålandshaugen barnehage fra kl. 19 - 20 TORSDAGER Hverdagsmesse i Domkirken kl. 11.00. Kirkekaffe i krypten. Babysang i Bethel. Se mer info på: www.stpetri.no Domkirkens Pikekor øver i Domkirken kl. 16.00 - 19.30. Torsdagsmiddag i St.Petri kl. 18.00. Middag kr. 20,- Torsdagsmesse kl. 19.30 St.Petri har Dåpsklubb. Se mer info på: www.stpetri.no FREDAGER Bethelballetten Ta kontakt med Tove Hetland for mer informasjon: T: 924 69 928 Den siste søndagen i hver måned er det Syng, for Guds skyld! i St.Petri kl. 19.00. 5 Faste ukeaktiviteter i Domkirken og St.Petri kirke Kontaktpersoner i administrasjonen Stavanger domkirke: Randi Dykesteen daglig leder/styreleder Domkirken Musikk AS T: 51 53 96 56 Artur Pinto kirketjener T: 45 06 91 18 E-post: domkirken.menighet@ stavanger.kommune.no St.Petri kirke: Kamilla Eikeland Bergstrøm daglig leder T: 41 55 12 76 Kåre Wathne kirketjener T: 47 50 43 53 E-post: st.petri.menighet@ stavanger.kommune.no Servicetelefon: T: 51 84 04 00 Stavanger domkirke St.Petri kirke


sondagisentrum012016
To see the actual publication please follow the link above