Page 39

sondagisentrum02

TID FOR BISPEVISITAS Velkommen til korfest i Domkirken onsdag 18. november 39 Hva er en bispevisitas? Hvordan står det til i menigheten? Det er temaet når biskopen kommer på visitas. Og det er ikke bare kirken biskopen konsentrerer seg om - bedrifter og det offentlige er også inkludert. Norges eldste katedral er biskopens egen kirke, men likevel skal menigheten i Domkirken besøkes som alle andre menigheter i bispedømmet. Biskop E. J. Pettersen vil også bruke mye tid på individuelle samtaler med ansatte og møter med menighetsråd. Søndag 22. november vil han etter gudstjenesten møte menigheten og gi sitt visitasforedrag, der han oppsummerer uken, sine opplevelser og kommer med konkrete råd for hvordan Domkirkens menighet skal bli en enda mer relevant, god og tilstedeværende menighet for sine medlemmer. Besøk på skole i Vardeneset sokn. Erling Johan Pettersen (født 21. februar 1950 i Bergen) er biskop for Den norske kirkes bispedømme Stavanger. Bispevisitas betyr en biskops besøk i bispedømmets menigheter. Etter norsk kirkerett skal bispevisitas holdes minst hvert 6. år i hver menighet. En slik visitas varer gjerne i 3 til 6 dager. Biskopen kontrollerer at prestene administrerer sine embeter etter lov og regel, står til tjeneste med veiledning for prestenes gjerning som sjelesørgere og predikanter. Han skaffer seg orientering om menighetens åndelige tilstand, ungdommens kristelige oppdragelse og de sosiale og moralske forhold. I løpet av bispevisitasen deltar biskopen i gudstjenester, holder menighetsmøte, treffer konfirmanter, besøker skoler m.m. NB! Onsdag 18.11. inviterer Domkirken til Korfest kl. 19.00 i anledning av Biskopens visitas. Stavanger domkor vil synge.


sondagisentrum02
To see the actual publication please follow the link above