Page 4

sondagisentrum02

Kongefamilien tar imot folkets jubel i juni 1945. Foto: Oslo Museum/digitaltmuseum.no 4 SØNDAG I SENTRUM Utgave 2:2015 - Utgiver: Menighetsrådet i Domkirken Eldrekonsertene Søndag i sentrum er en semesterkatalog for kulturaktivitetene i Stavanger domkirke og St. Petri kirke. Kulturarbeidet i Domkirken er støttet av Kulturrådet, Stavanger kommune og Exxon Mobil. Redaktør og annonsekontakt for katalogen: Gunnar Grøsland i Domkirken Musikk AS. Telefon: 473 67 234. Vi tar forbehold om programendringer. Endringer vil bli kunngjort på våre nettsider: www.stavangerdomkirke.no - www.stpetri.no og i vår digitale katalog. Domkirkens stab: Eldrerådets arrangementer for byens seniorer: 8. september: Ragnhild og Terje Hadland blar i Lars Søraas’ sangbok, Sted: Petrikjelleren 13. oktober: Sanger fra fredsåret 1945. Leif Blix og Lars Nygård presenterer sanger og melodier som var aktuelle i fredsåret 1945. Sted: Petrikjelleren 10. november: Eldrekonsert. Sted: Petrikjelleren 8. desember: Julekonsert v/Ragnhild Hadland. Sted: Stavanger domkirke Arrangementene starter kl. 12.00 Enkel servering • Anne Lise Ådnøy, domprost • Øivind Holtedahl, sokneprest • Silje Trym Mathiassen, vikarprest • Tor Moen Tønnesen, vikarprest • Randi Dykesteen, daglig leder, styreleder Domkirken musikk AS • Inger Liv Thaule, soknediakon • Karen Smith-Gahrsen, trosopplærer • Artur Correia Pinto Alves, kirketjener - 45 06 91 18 Einar Pettersen, katedralvakt Oddgeir Kjetilstad, domkantor • Ivan Sarajishvili, domkantor Beena Kumar Karpisova, repetitør • Jorunn Lovise Husan, korleder/BU-arbeid Einar Furuly, kulturkonsulent • Gunnar Grøsland, musikkprodusent i Domkirken Musikk AS • Tor Hagir, økonomimedarbeider i Domkirken Musikk AS E-post: domkirken.menighet@stavanger.kommune.no www.stavangerdomkirke.no • Kirkens Servicetorg: 51 84 04 00 Anita Middelthon, leder Domkirkens menighetsråd frem til 01.11.15 Staben i St. Petri kirke: Tor Magne Nesvik, sokneprest • Tine Bertelsen, diakon • Gard Svendsen, leder i trosopplæring/ barne- og ungdomsarbeider • Kamilla Eikeland Bergstrøm, daglig leder Kåre Wathne, kirketjener/vaktmester • Anne Ma Granås, miljøarbeider på dåpsklubb Vidar Vikøren, kantor • Einar Furuly, kulturkonsulent E-post: st.petri.menighet@stavanger.kommune.no • www.stpetri.no Tone Meling Bugge, leder St.Petris menighetsråd frem til 01.11.15 Program for høsten


sondagisentrum02
To see the actual publication please follow the link above