Page 51

sondagisentrum02

51 Domkirken mandag 14. desember kl. 18.00 Fikk du ikke anledning søndag, har du en ny mulighet i dag. Juleoraatoriet er så populært at vi har en ekstra forestilling mandag kveld. Selve programmet kan du lese på side 49. Her gir vi deg en kort innføring i Juleoratoriets historikk og religiøse tilknytning. Av alle Bachs større verker er dette det mest populære og mest oppførte. Billetter: kr. 350,- / 280,- Aftenbladkort / 200,- for barn og studenter. Kjøpes hos: www.billettservice.no, hos Narvesen, 7-Eleven eller i døren (se side 2) Historien om Juleoratoriet av Johan. S. Bach Bachs juleoratorium, ofte bare kalt «juleoratoriet» Weihnachtsoratorium, BWV 248, er et av de mest berømte og spilte sakrale verk av Johann Sebastian Bach. Verket er regnet som det mest kjente juleoratoriet av en rekke komposisjoner som er skrevet med temaet Jesu fødsel. Det ble komponert engang mellom 1734 og 1735. Juleoratoriet består av seks deler, hver av dem oppbygget som en kantate, én for hver av de dengang tre julefestdagene (25., 26. og 27. desember, fødselshistorien, i følge Lukas 2,1-20), nyårsdagen (omskjæringen og navngivningen, jf. Lukas 2,21), søndag etter nyttår (men likevel før 6. januar, noe som ikke er mulig hvert år) og helligtrekongersdag (6. januar, jf. Mattehus 2,1-12). Årets konsert handler om de 3 første kantatene samt den sjette. Del 1: «Jauchzet, frohlocket» (første juledag) handler om tiden rett før Jesu fødsel. Kristenheten priser hans ankomst. Del II: «Und es waren Hirten in derselben Gegend» (annen juledag) handler om meldingen om Jesu fødsel til hyrdene. I natten kommer en engel til hyrdene med budskap. Del III: «Herrscher des Himmels, erhöre das Lallen» (tredje juledag). Den tredje delen avslutter den egentlige historien om julenatten med en bønn fra hyrdene i stallen i Bethlehem. Del VI: «Herr, wenn die stolzen Feinde schnauben» (hellig tre kongers dag). I den sjette delen beskriver en sopranresitativ Herodes' list og falskhet. De hellige 3 konger finner barnet i sin krybbe. Gud befaler dem å ikke lyde ordren til Herodes og et feststemt kor skildrer at Jesus har overvunnet «død, djevelen, synd og helvete» .


sondagisentrum02
To see the actual publication please follow the link above