Page 58

sondagisentrum02

Gled dere med Jerusalem 58 JULENS GUDSTJENESTER Vi ønsker deg en riktig god jul og velkommen til kirken i julen Det var noen gjetere der i nærheten som var ute på marken og holdt nattevakt over flokken sin. Med ett sto en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble overveldet av redsel. Men engelen sa til dem: «Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket: I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren. Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.» Med ett var engelen omgitt av en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: «Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden blant mennesker Gud har glede i!» (Fra Lucas 2,1-20) Julaften i Stavanger domkirke Kl. 08.15 Julemorgen, Anne Lise Ådnøy* Kl. 14.00 Julegudstjeneste, Øivind Holtedahl* Kl. 16.00 Julegudstjeneste, Øivind Holtedahl* Kl. 23.00 Julenattsgudstjeneste, Anne Lise Ådnøy Julaften i St. Petri kirke Kl. 15.00 Julegudstjeneste, Tor Magne Nesvik SØN. 27.12. Romjulssøndag GUDSTJENESTER Prekentekst: Jesaia 66,10 - 13 Varden kirke Fellesgudstjeneste kl. 11.00 Sokneprest Helge Hansen Nyttårsaften Stavanger domkirke Midnattsgudstjeneste kl. 23.15 Domprost Anne Lise Ådnøy 1. nyttårsdag Stavanger domkirke Gudstjeneste med dåp og nattverd kl. 11.00 Domprost Anne Lise Ådnøy 3. nyttårsdag St.Petri kirke Fellesgudstjeneste med Domkirken menighet kl. 11.00 Sokneprest Tor Magne Nesvik * Guttekoret deltar under gudstjenestene. ** Felleskor for alle som har sunget i kor i Domkirken 1. Juledag i Stavanger domkirke Kl. 11.00 Høytidsgudstjeneste med St. Petri menighet (nattverd).** Biskop Erling J. Pettersen, domprost Anne Lise Ådnøy, sokneprest Tor Magne Nesvik og sokneprest Øivind Holtedahl 2. Juledag i St. Petri kirke: Kl. 11.00 Felles gudstjeneste med Domkirken menighet (Dåp/nattverd) Øivind Holtedahl


sondagisentrum02
To see the actual publication please follow the link above