Page 63

sondagisentrum02

Kirkevalget består av to valg: Valg til landets 1235 menighetsråd og valg til landets 11 bispedømmeråd som samlet utgjør Kirkemøtet i Den norske kirke. Kirkevalget 2015 holdes samtidig med valg til fylkesting og kommunestyrer: 13. og 14. september 2015. I august får alle med stemmerett et valgkort i posten med informasjon om hvor og når man kan stemme. Det er mulig å forhåndsstemme fra 10. august. Din stemme i det direkte valget er med å bestemme de 7 medlemmene som skal inn i bispedømmerådet. På de neste sidene blir du bedre kjent med de 18 kandidatene på nominasjonskomiteens liste til bispedømmerådsvalget (prioritert rekkefølge). Deres bakgrunn, deres visjoner og standpunkter. Utfyllende svar fra kandidatene finnes på www.kirkevalget.no og www.kirken.no/stavanger Kirkemedlemmer som fyller 15 år i løpet av 2015, har stemmerett ved kirkevalget. Godt valg! 63


sondagisentrum02
To see the actual publication please follow the link above