Page 64

sondagisentrum02

KANDIDATER TIL VALG Pensjonist/konsulent. Alder: 67. Sokn: Mosterøy. Kristent Pedagogisk forum. Styremedlem i IKO. Ordfører. Fylkesvaraordfører. Statssekretær i KUF. Styremedlem i Høgskolen i Stavanger. Mentor i trosopplæring. Satsingsområder: Trosopplæring. Menighetsutvikling. Rekruttering, Pilegrimsarbeid. Frivillig tjeneste. Vielse likekjønnede: Åpen/uavklart Forbønnshandling likekjønnede: Ja 64 1. Gyrid Espeland Seksjonssjef. Alder: 62. Sokn: Eigerøy. Erfaring: Medlem i Stavanger bispedømmeråd. Medlem av styret i Kirkens arbeidsgiverorganisasjon og Kirkelig dialogsenter Stavanger. Menighetsråd. Kirkelig Fellesråd. Nettverk for kvinner i Dalane. Medlem av styret i Dalane folkemuseum. Styremedlem i Tekna. Medlem av Teknas etiske råd. Ansatt i Mattilsynet. Satsingsområder: Åpen og inkluderende folkekirke. Mer himmel på jord. Barn og unge. Fattigdomsutfordringer og miljø. God ledelse. Størst av alt er kjærligheten. Vielse likekjønnede: Ja Forbønnshandling likekjønnede: Ja 2. Leif Christian Andersen Sykepleier. Alder: 30. Sokn: St. Petri. Erfaring: Medlem i Stavanger bispedømmeråd. Deltatt i Ungdommens Kirkemøte. Medlem av Ungdomsrådet, Stavanger bispedømme. Medlem i Mellomkirkelig råd. Politisk engasjert på kommune- og fylkestingsnivå. Ansatt ved Stavanger Universitetssykehus. Speider, kor, korps og ungdomsarbeid. Satsingsområder: Ungdom og unge voksne. Skaperverket og miljø. Diakoni og folkekirken. Dialogarbeid. Vielse likekjønnede: Ja Forbønnshandling likekjønnede: Ja 4. Svein Helgesen Erfaring: Varamedlem i Stavanger bispedømmeråd. Styreleder i Menighetsfakultetet og 5. Sofie Braut Kulturformidler. Alder: 38. Sokn: Time. Erfaring: Klokker. Engasjert i lokalt barnearbeid. Lektor i videregående skole. Satsingsområder: Engasjerende bibelformidling. Utrustning og indre vekst. Livsnær forkynning. Vielse likekjønnede: Nei Forbønnshandling likekjønnede: Nei 3. Marie Klakegg Grastveit Regnskapsmedarbeider. Alder: 30. Sokn: Frøyland og Orstad. Erfaring: Medlem i Stavanger bispedømmeråd. Administrasjonsleder i menighet. Ulike oppgaver i lokalt menighetsarbeid. Ansatt i SUM regnskap. Satsingsområder: Menighetene og lokalsamfunnet. Konfirmantarbeid. Arbeid for unge voksne. Effektivisering. Hensiktsmessige strukturer. Vielse likekjønnede: Nei Forbønnshandling likekjønnede: Nei 6. Arne Jon Myskja IT-rådgiver. Alder: 62. Sokn: Nedstrand. Erfaring: Leder i sokneråd. Korleder og aktiv i barne- og ungdomsarbeid. Sekretær i Norges KFUK-KFUM, Ten Sing. Ansatt i IT-bransjen. Satsingsområder: Kommunikasjon/forkynnelse. Musikken som formidler. Engasjement og inspirasjon. Gudstjenesten er vår møteplass. Vielse likekjønnede: Ja Forbønnshandling likekjønnede: Ja


sondagisentrum02
To see the actual publication please follow the link above