Page 66

sondagisentrum02

KANDIDATER TIL VALG 66 13. Jostein Ådna Professor i NT. Alder: 60. Sokn: Stokka. Erfaring: Medlem av to menighetsråd. Medlem av Den norske kirkes lærenemnd. Flere nasjonale og internasjonale verv. Vitenskapelig assistent i Tübingen. Doktorgrad i teologi. Ansatt på Misjonshøgskolen. Satsingsområder: Trosopplæring, også for voksne. Samarbeid menighet og misjon. Gudstjenesteliv. Vern av menneskeverd og skaperverk. Reformasjonsjubileet 2017. Vielse likekjønnede: Nei Forbønnshandling likekjønnede: Nei Bonde og veterinær. Alder: 36. Sokn: Forsand. 17. Svein Magnus Munkejord Seniorrådgiver. Alder: 66. Sokn: Kopervik. Erfaring: Medlem av menighetsråd og kirkelig fellesråd. Frivillig klokker. Medlem av kommunestyre og formannskap. Komiteleder i Norges forskningsråd. Statssekretær og fiskeriminister. Ansatt i Fiskeridirektoratet i 40 år inntil april 2015. Satsingsområder: Oppslutning om gudstjenesten. Trosopplæring. Kirkens plass og rolle. Vielse likekjønnede: Uavklart/Ja Forbønnshandling likekjønnede: Ja Student. Alder: 22. Sokn: Nærbø. 15. Astrid van Zijp Pensjonist. Alder: 65. Sokn: Sand. Erfaring: Soknerådsleder. Frivillig klokker. Medlem av diakoniutvalg. Leder i kristent barne- og ungdomsarbeid. Medlem av bedehusstyre. Lærer. Verneombud. Plasstillitsvald. Satsingsområder: Trosopplæring. Diakoni. Barne- og ungdomsarbeid. Gi folk sterkere tilknyting til kirken. Vielse likekjønnede: Ja Forbønnshandling likekjønnede: Ja 18. Ruben Friestad Bergseth Distriktsmedarbeider. Alder: 20. Sokn: Klepp. Erfaring: Konfirmantleder. Leder i barne- og ungdomsarbeid. Ungdomsarbeider/ettåring. Distriktsmedarbeider og styremedlem i KRIK. Politisk engasjert på lokalnivå. Ansatt i KRIK. Satsingsområder: Ungdomsarbeid. Lederutvikling. Fornying. Vielse og forbønnshandling likekjønnede: Uavklart. 14. Kjetil Espeland Erfaring: Leder i søndagsskolen. Tillitsvalgt i Forsvaret. Satsingsområder: Holde kirken som et lavterskeltilbud. Søndagsskolen. Ungdomsarbeid. Bibelsk lære. Vielse likekjønnede: Nei Forbønnshandling likekjønnede: Nei 16. Rolf Magne Haukalid Erfaring: Leder av bedehusstyre. Medlem av kommunestyre. Selvstendig næringsdrivende. Ungdoms- og unge voksne arbeid. Satsingsområder: Formidling av Guds ord. Bibeltroskap. Barn og unge. Vielse likekjønnede: Nei Forbønnshandling likekjønnede: Nei Dersom du ønsker å vite mer og hvorfor din stemme teller, bør du besøke: www.kirken.no/valg • Mer informasjon om kandidatene til valg i Stavanger bispedømme finner du på • www.kirkevalget.no • www.kirken.no/stavanger Grafisk: InfoPages DA


sondagisentrum02
To see the actual publication please follow the link above