Page 67

sondagisentrum02

MENIGHETSRÅDSVALGET 67 I tillegg til valg av representanter til bispedømmeråd, er det også valg av representanter til menighetsrådene i Stavanger domkirke og St. Petri kirke. Godt valg! All informasjon om representantene og hvilke satsningsområder som de står for finner du enkelt ved å klikke på “Kirkevalget” på kirkenes egne nettsider som har merket dette med nettplakaten for Kirkevalget 2015. Representantene til menighetsrådene finner du ved å klikke på menyvalget: Kandidater og stemmesedler. Under denne finner du linken til din menighets representanter. Velg Domkirkens menighetsråd eller St.Petri menighetsråd. Under Domkirkens link finner du disse representantene og litt om deres satsningsområder: • Per Andreassen (62 år/daglig leder) • Stig Ellingsen (63 år/rådgiver og pensjonist) • Eivind Sandvold Pettersen (32 år/økonom) • Kristian Martin Utkilen (71 år/konsulent og pensjonist) • Beschier Hugo Driesse (50 år/bioingeniør) • Aud Gunhild Halle (76 år og universitetslektor) • Sølvi Halvorsen (49 år/leder regnskapsavd.) • Torill Synnøve Lura (68 år/bratsjist). Under St. Petris link finner du disse representantene: • Ove Otterbech Jølbo (58 år/konserndirektør organisasjon Lyse) • Solveig Gjertsen (51 år/anestesisykepleier/lærer/student) • Bodil Våga (40 år/Universitetslektor, Helsefag) • Hilde Fosse (38 år/ingeniør) • Elin Boganes (41 år/ lærer) • Hilde Bygdevoll (48 år/ kommersiell rådgiver) • Tone Kristin Meling Bugge (46 år/lektor i videregående skole) • Oddrun Rangnes (74 år/ pensjonert personalrådgiver) • Hans Marius Våga 41 år/lektor) • Victor Aarre (48 år/geofysiker) • Cecilie Ladstein Fassotte (39 år/økonomikonsulent) • Bjørnar Mæland (34 år/ prosjektleder Hove lysdesign) • Marie Rein Bore 73 år/ pensjonert journalist) 13. september Kl. 14.00 - 18.00 14. september: Kl. 09.00 - 21.00 Valglokaler for våre sokn: Våland skole: (Domkirken og St.Petri) Bergeland vid.g.skole: (Domkirken og St.Petri) Kommunens adm.bygg: (Domkirken)


sondagisentrum02
To see the actual publication please follow the link above