Page 27

sondagisentrum022016

Øystein Dahle har i nesten tretti år viet sin tid til naturen. Han gikk fra en karriere i Esso til å bli en av Norges mest dedikerte miljøvernere. Han mener at vårt overforbruk må kuttes dramatisk hvis vi skal redde naturen. Vi må rett og slett tjene mindre i fremtiden. Slik sett tror han at økt arbeidsledighet kan være positivt for miljøet, men på sikt er det bedre at vi deler på jobbene, og jobber redusert. På den måten kan vi få bedre tid til venner, familie og friluftsliv. Søndag kveld kan du komme tettere på Dahles tanker om framtiden og hvordan tidligere biskop Finn Wagle ser på dette materielle paradigmeskiftet. Finn Wagle avsluttet et foredrag på en konferanse om klima og etikk i 2011 med disse ordene: - «Det er ikke for sent. Guds verden har et utrolig forråd av helende krefter. Innen én eneste generasjon kan vi styre verden i en retning som er til beste for våre barns fremtid. La denne generasjonen starte nå, med Guds hjelp og velsignelse». Men denne veien kommer oss ikke i møte av seg selv, mener Wagle. Han peker på at vi må endre en fem hundre år lang tradisjon, nemlig moderniteten. «Til moderniteten hørte tre grunnleggende forestillinger om naturen: - At det går an å forstå naturen til bunns. At det går an å kontrollere naturen. Og endelig: - At naturen er underlagt mennesket. Dette natursyn – og der- SØNDAG 2. oktober KL. 19.00 Domkirkekveld Stavanger domkirke Billetter: Kr. 150 Kr. 100 med Aftenbladkort eller honnør. Kr. 80 student og barn Domkirkens pikekor deltar med vakker sang fra sitt repertoar. Kan kjøpes hos: www.billettservice.no Narvesen, 7-Eleven eller i døren. 27 er en hyklerdebatt! med den aldri sviktende tro på selve fremskrittet - har i dag brutt sammen.» Som biskop ble han mer og mer engasjert av kampen for naturens overlevelse. Han bygger sine tanker på den tysk-amerikanske filosof, Hans Jonas, som innførte denne leveregel: - Handle slik at virkningene av din handling er forenlig med et permanent ekte menneskelig liv på jordkloden. Anna Serafima S. Kvamer talsperson for Grønn ungdom. Hun mener at landet vårt styres av en gjeng som lar motsetningene mellom forbruksvekst og kloderedning blekne i glansen fra den materielle gevinsten en selv og velgerskaren skal kunne oppnå i morgen, neste år og neste tiår. Hun mener forbruksnivået i Norge er uforenlig med kampen mot verdens fattigdom og mot global oppvarming.


sondagisentrum022016
To see the actual publication please follow the link above