Page 3

sondagisentrum022016

3 Kirken i Stavanger mot 2020 Kirkene i Stavanger har gjennom snart 900 år spilt en sentral rolle i menneskers liv. Hvordan skal kirken fortsatt kunne gjøre dette for nye generasjoner? Denne våren ble St. Petri og Domkirken, sammen med de andre kirkene i Stavanger, med i prosjektet «Kirken i Stavanger mot 2020». Prosjektet har som mål å utforske hvordan kirkene i Stavanger på best mulig måte skal være kirke i framtidens Stavanger. Fokuset for prosjektet er bredt og tar for seg alt fra organisering, strukturer, tilbud og arrangementer, til kirkens innhold og bidrag. I en slik prosess er det fort gjort å bruke mest tid på det som er håndgripelig og konkret, som f.eks. hva vi skal ha av tilbud og arrangementer. Det er viktig, men enda viktigere er det å spørre seg hvordan kirken kan være en relevant samtalepartner og bidragsyter til menneskers livstolkning, og forståelse av seg selv og den verden vi lever i. Å være relevant, handler ikke bare om ha attraktive tilbud. Like viktig er det også at kirken går i dialog, lytter og leter etter relevante svar på de spørsmålene som nye generasjoner stiller. Det samfunnet vi lever i blir stadig mer mangfoldig, og til tider også mer uoversiktlig. Da kan det være fristende for kirken å trekke seg tilbake til det kjente og det vante, og tilby på nytt de samme svarene som ga svar på tidligere generasjoners spørsmål. Men for å være en levende kirke som er nær til menneskers liv, må kirken kontinuerlig våge å lete etter svar på det som er vår tids store spørsmål og utfordringer. Gjennom et bredt og variert tilbud av gudstjenester, konserter og andre arrangementer ønsker vi denne høsten å bidra til dialog, våge å stille store spørsmål og lete etter relevante svar til den tiden vi lever i. Velkommen til St. Petri og Stavanger domkirke! Øivind Holtedahl Sokneprest Stavanger domkirke Ellen Nordtun Fungerende sokneprest St. Petri kirke


sondagisentrum022016
To see the actual publication please follow the link above