Page 32

sondagisentrum022016

32 St.Petri fyller 150 år! Det er i år 150 år siden ”Petrikirken” ble oppført på Nytorget i Stavanger. I 1860 ble det bestemt av kongen at Stavanger skulle deles opp i to sogn, Domkirken og Sankt Petri. Navnet Sankt Petri kom naturlig, da området omkring kirken het Pedersgjerdet, og allerede var knyttet til apostelen Peter. I tillegg har trolig middelalderens Peterskirke stått i nærheten. I 1862 bestemte byrådet å bygge en kirke for menigheten, og grunnsteinen ble nedlagt i juni 1864. Kirken ble så oppført i årene 1864 - 1866 på det stedet som ble kalt Hospitalsberget eller Spitalberget, på grunn av det gamle hospitalet som lå like ved. Stedet er også omtalt som Sankthanshaugen, fordi en her tente byens sankhansbål. Conrad Fredrik von der Lippe tegnet kirken, som ble bygget i rød, upusset tegl. Kirken er bygget etter middelalderske stilforbilder i overveiende nyromansk stil, med rundbuede vinduer og døråpninger. Det øverste delen av tårnet og spiret er kobbertekket. Kirketårnet er 40 meter høyt, og kirkeskipets lengde er 56 meter. Kirken har 700 sitteplasser. I årene 2004 - 2008 gjennomgikk St. Petri en omfattende restaurering. Etter restaureringen ble kirken et bedre egnet gudstjenestelokale og samtidig en utmerket konsertarena. St. Petri regnes som Stavangers «kulturkirke» og den satser bredt på å være et attraktivt tilbud til artister og kunstnere. I tilknytning til kirken er ”Petrikjelleren” som er et lokale som benyttes både til menighetsarbeide og utleie til debatter, intimkonserter, selskaper og utstillinger. Det finnes sitteplasser til 120 personer, toaletter, garderobe og et enkelt te-kjøkken. Utleieprisen er meget gunstig. For mer informasjon, ta kontakt med daglig leder i St. Petri menighet: Kamilla Eikeland Bergstrøm Tlf: 41 55 12 76 kamilla.eikeland.bergstrom@stavanger.kommune.no


sondagisentrum022016
To see the actual publication please follow the link above