Page 34

sondagisentrum022016

34 Torsdag 20. oktober kl. 19.30 Kveldsgudstjeneste i St.Petri Fra kl. 18.30 serveres middag på Kirketorget (kr. 20). Kl. 19.30 «Messe for Gud og hvermann» Kirkens Bymisjon. Lørdag 22. oktober kl. 12.00 Barnegudstjeneste i St.Petri Domkirkens tradisjonelle barnegudstjeneste holdes i anledning jubileet i St. Petri kirke. Korskolen, Knøttekoret og koret Petrius deltar med sang. Sokneprest Øivind Holtedahl leder gudstjenesten. Lørdag 22. oktober kl. 13.00 Utstilling åpnes i Petrikjelleren Utstillingen «Miserabiles personae - Kong Magnus Lagabøters Landslov av 1274 og de svake i samfunnet». Utstillingen er en aktivitetsutstilling som skal foregå i Petrikjelleren helt fram til februar 2017. Den er rettet mot både voksne og barn. Man møter blant annet et snakkende maleri, der Magnus Lagabøter presenterer selve ”Landsloven”. Kong Magnus forteller også om ”Peterkirken”, som han donerte til byen. Denne lå omtrent der dagens St. Petri kirke ligger i dag. Kirken ble også kalt Hospitalkirken. Fredag 21. oktober kl. 19.00 Skandalen i St. Petri Teatermonolog om Lars Oftedal, fremført av skuespiller Espen Hana fra Rogaland Teater. Da ”Paven” av St. Petri begikk karakterdrap på seg selv! Dato 1. november 1891 – åsted: St. Petri kirke i Stavanger. Mannen som hadde Gud i den ene lommen og byen i den andre, steg frem for menigheten og bekjente at han hadde gjort seg skyldig i usedelig forhold og gjort forargelse i menigheten. Sjokket var stort, kvinner besvimte, mannfolk gråt, smertejammeren grep om seg, ikke bare i menigheten, men i hele byen. Ikke bare her... Chicago Tribune skrev: Fallet til Paven av Stavanger – en norsk prest i rollen som dr Jekyll and Mr Hyde. Og Londons Daily News meldte: «En apostel for offentlig sømmelighet hadde falt». Forestillingen vil gjenskape ”Oftedalskandalen”, hva den medførte av menneskelig fall og tap, om sorg og bekjennelse, om oppvåkning og nytt liv. Medvirkende: Skuespiller Espen Hana, Rogaland Teater Tekstforfatter og regi: Mette Arnstad, Rogaland Teater Musikk og medansvarlig: Arne Nøst, Rogaland Teater Musikalske innslag: Kjell Inge Torgersen Foredrag: Tor Bjarne Bore Billetter: kr.200. Kan kjøpes hos www.ticketmaster.no og i døren Lars Oftedal. Illustrasjon fra Verdens Gang, 1884. Gravering: Hans Christian Olsen.


sondagisentrum022016
To see the actual publication please follow the link above