Page 39

sondagisentrum022016

39 Tirsdag 1. november kl. 19.00 Foredrag: Mellom himmel og jord Funderinger omkring Stavanger Domkirke Denne kvelden vil forskere og fagfolk fra Arkeologisk museum, UiS, dele sin kunnskap om Domkirken med deg - i Domkirken. Gjennom sitt arbeid kommer de tett på livet i og rundt kirken opp gjennom århundrene. Vi får høre om dens historie helt fra den tidligste fasen fra arkeologiske undersøkelser, om interiøret og kunsten, om pilegrimer og hvordan kirken har vært en sentral institusjon i byen. Troen har preget folks liv, men ulike mennesker har også satt sitt preg på kirkens utforming og utsmykning. Vi vil også i år gi mulighet for dialog med de ulike forskerne etter en felles presentasjon. Fri entré. Torsdag 3. november Foredrag og omvisning: Domkirken 2025 Middelalderkatedralenes sårbarhet Stavanger Domkirke skal restaureres fra krypt til spir fram til 900-årsjubileet i 2025. Arbeidene har vært planlagt i flere år og er nå endelig kommet i gang. Arrangementet gir anledning til å møte de som står bak planleggingen og noen av de som skal utføre en stor del av jobben. Du får en titt bak kulissene i en guidet omvisning. Det blir mange interessante historier å lytte til underveis. Fri entré. dypt kritisk til filosofi og polemiserte sterkt mot filosofene. Mjaalands poeng er at det som Luther egentlig tok avstand fra, var den metafysiske filosofien som dominerte på hans tid - med utgangspunkt i Aristoteles. Dermed baner han veien for en ny kritisk filosofi, som kom til å prege europeisk tenkning i århundrene etter. Martin Luther hevder at Gud er skjult og ufattelig for oss. Vi kan ikke beskrive Gud med slike attributter som allmakt, godhet og allvitenhet - da havner vi uvegerlig i selvmotsigelser. Denne tanken om en Gud som ikke lar seg beskrive eller forstå har Luther fra mystikerne og såkalt apofatisk teologi, som betyr at man kun omtaler Gud med negative begreper som ufattelig, uutsigelig, uutgrunnelig eller umåtelig m.m. Billetter kr. 100/50 i døren. Lørdag 5. november kl. 19.00 Opplev Norges største guttekor, solister og Det Norske katedralensemble i Domkirken! Requiem skrev Mozart rett før sin død. Verket regnes som hans best kjente og mest beundrede komposisjon. Requiem i d-moll fremføres av Sølvguttene, Vanse guttekor, Kristiansand domkirkes guttekor, Ishavsguttene (Tromsø), Bodø domkirkes guttekor og Stavanger domkirkes guttekor. Korene stiller med solister, og Det Norske katedralensemble har med seg forsterkninger fra Stavanger symfoniorkester. Billetter: Se mer på www.ticketmaster.no


sondagisentrum022016
To see the actual publication please follow the link above